Engagement

PROJEKT

ĽUDIA

Direkte Zusammenarbeit

Schon vieles hat sich auf La Laguna verändert, seit wir Anfang 2016 das Projekt der direkten Zusammenarbeit gestartet haben. Es gibt aber immer noch sehr viel zu tun. Unser Engagement ist langfristig und gibt allen Beteiligten Sicherheit. Dafür steht die neue Wandbemalung auf dem Beneficio: für das Commitment zwischen uns und Alfredo, dem Besitzer des Beneficios, in die Menschen von La Laguna und in ihren Kaffee zu investieren.

Raphael Gugerli, CEO der Delica AG, hat La Laguna im November 2017 besucht. Diese Gelegenheit haben wir genutzt, um ihn gemeinsam mit Alfredo zu befragen.

Rozhovor s Raphaelom Gugerlim, CEO spoločnosti Delica AG, producenta Cremesso

Prečo sa Cremesso podieľa na tomto projekte?

Zhruba jedna pätina našej zelenej kávy pochádza z Hondurasu. Pozitívny vývoj v tejto krajine je pre nás veľmi dôležitý. Prostredníctvom nášho projektu v La Lagune poskytujeme podporu malému regiónu, rozvíjame vzťahy s ľuďmi v teréne a naše činnosti smerujeme do tých oblastí, kde ich najviac treba. Pestovateľom sa dostáva udržateľná podpora na všetkých úrovniach – pri pestovaní, spracovaní, preprave a konečne aj so samotným produktom. Nie je to tak, že by sme iba jednoducho poslali peniaze a potom odpočívali so založenými rukami. Namiesto toho sa aktívne podieľame na realizácii projektu. Zaistenie dlhodobých dodávok zelenej kávy je pre nás samozrejme dôležité. Ešte dôležitejšia je však spoľahlivosť a trvalá kvalita týchto dodávok. Toto dosahujeme zapojením miestnych pestovateľov a s tým súvisiacou transparentnosťou v rámci dodávateľského reťazca. Vďaka priamej spolupráci zvyšujeme odborné znalosti a dôveru všetkých zúčastnených osôb. Naši spotrebitelia by mali vedieť, odkiaľ pochádza ich káva a kto sa podieľal na jej výrobe.

Čo by sa stalo, keby ste tu neboli?

Farmárom by sa nedostalo žiadne preškolenie. Ďalej by museli voziť svoju kávu na spracovanie do iného zariadenia. Museli by hľadať ďalších kupcov, spravidla sprostredkovateľov, ktorí často zneužívajú dôveru farmárov a za kávu im platia príliš málo. To všetko by malo negatívny dopad na príjmy pestovateľov kávy a všetkých účastníkov tohto ekosystému, vrátane mnohých zberačov.

V čom vidíte riziká?

Vďaka návšteve La Laguny si teraz uvedomujem, aké časovo náročné a ťažké je tu vypestovať kávu, prepraviť ju a dať ju spracovať v „beneficiu“. Je to oveľa ťažšie než v iných regiónoch. Za zlého počasia je takmer nemožné dostať sa na plantáže. Už len toto môže pestovateľom vziať chuť zaoberať sa touto náročnou prácou. Sen o nelegálnom prejdení hranice do USA, kde si človek aj za zle platenú prácu zarobí viac než doma, je tak pochopiteľný. Ale aj táto možnosť je dostupná iba tým, ktorí už majú v USA nejaké kontakty.

Aké je vaše tunajšie poslanie?

V rámci našich záväzkov prispievame na zaistenie dlhodobej existencie mnohých ľudí, ktorí sa podieľajú na kávovej produkcii v La Lagune. Toto priame spojenie s miestom pôvodu kávových plodov, z ktorých – po niekoľkých procesoch – vzniká kávový produkt, je takmer unikátny. Celá cesta „od plodu do šálky“ je jedinečná pre všetkých zúčastnených, nielen pre farmárov a zamestnancov „beneficia“, ale aj pre nás, pražiarne. Pestovatelia ani zamestnanci rôznych „beneficií“ obvykle nevedia, kam mieri ich káva. Nesmieme brať na ľahkú váhu, čo to znamená pre tunajších obyvateľov. Ostatne, káva je ich život. Cremesso spája dva svety: svet, z ktorého naša káva pochádza, so svetom, kde končí – teda u zákazníkov. Našou úlohou je sprostredkovávať spojenie medzi týmito dvoma svetmi. Ako dôležitý medzičlánok dbáme na zaistenie dobrých podmienok pre všetkých zúčastnených, ako aj na zaistenie transparentnosti príslušných kanálov a samozrejme aj bezchybnej kvality. Je to výhodné pre všetkých: pestovatelia kávy sa vďaka dlhodobej podpore môžu rozvíjať a my spolupracujeme s motivovanými a spoľahlivými partnermi. Dodávky kávy vynikajúcej kvality sú zaistené a koncoví zákazníci si môžu vychutnať svoju kávu. A my samozrejme chceme spolupracovať s miestnymi expertmi na vývoji nových produktov a učiť sa jeden od druhého.

Čo konkrétne Cremesso robí?

Sme v úzkom kontakte s farmármi, spracovateľmi v „beneficiu“ a expertmi v La Lagune. Individuálne rozhodujeme, v akom okamihu treba podniknúť aké kroky, a rázne ich urobíme. Projekty často bývajú prehnane ambiciózne, pretože ľudia chcú príliš veľa príliš skoro. My sa naproti tomu chceme posúvať dopredu tempom, akým sa chcú posúvať miestni ľudia a ich plantáže a akému tempu stačia. Doteraz sa nám podarilo dosiahnuť významný pokrok na troch úrovniach: v pestovaní, spracovaní + preprave a predaji. Pri pestovaní spolupracujeme s miestnymi agronómami a ponúkame pomoc pri vzorových farmách, s hospodárením fariem a tiež s certifikáciou UTZ. Pre naše „beneficio“ sme financovali ekologické a efektívnejšie strojné zariadenie, ktoré výrazne zjednodušuje proces odstraňovania drene z plodov kávovníka a sušenie. V minulosti museli farmári sami zaisťovať prepravu z „beneficia“ do najbližšieho veľkého mesta. Vďaka tomuto projektu náš exportný partner vyzdvihne spracovanú kávu priamo z „beneficia“.

Prečo sú projekty, ako tento, v súčasnosti také dôležité? A prečo budú v budúcnosti ešte dôležitejšie?

Produkty ako káva obvykle prechádzajú rukami jedného alebo viacerých sprostredkovateľov. Medzi nimi je bohužiaľ aj veľa takých, ktorí sa pri nákupe obohacujú na úkor farmárov, ktorým za ich tovar vyplácajú príliš málo. Pre nás ako spoločnosť, ktorá vždy prikladala veľký význam dlhodobej spolupráci a zistenia pôvodu svojich produktov, teraz nastal najvyšší čas, aby urobila krok dopredu: priamo na miesto pôvodu produktu, kde môžeme nazrieť do zákulisia, poznať ľudí, ktorí stoja na samotnom začiatku, a pochopiť, z čoho pramení ich radosť a akým výzvam čelia. Nevyhnutnou podmienkou udržateľnej zmeny sú dlhodobé záväzky Certifikácia je dobrá, ale dobrá spolupráca presahuje jej rámec. Z agronomického hľadiska si zmeny v oblasti pestovania kávy vyžadujú minimálne dva roky. Naša priama spolupráca s miestnymi producentmi zároveň zabezpečuje aj transparentnosť. Všetky procesy pestovania, zberu, spracovania a prepravy sa monitorujú a dokumentujú. Ako jedna z najväčších švajčiarskych pražiarní máme v sektore kávy obrovskú zodpovednosť. Jednak je to zodpovednosť voči našim zákazníkom, ktorí by mali dostať výhradne kávu najvyššej kvality, a jednak zodpovednosť voči ľuďom v krajine pôvodu kávy, ktorí si zaslúžia slušné zaobchádzanie a podporu. Čím užšia je spolupráca, tým bližšie máme k producentom a tým lepšie môžeme dlhodobo zaistiť kvalitu kávy.

Čo Cremesso plánuje do budúcnosti?

Budeme pokračovať v úzkej spolupráci s ľuďmi z La Laguny. Najdôležitejšie je navštíviť túto lokalitu dvakrát alebo trikrát do roka a opakovane hovoriť s miestnymi obyvateľmi o tom, aké sú ich konkrétne potreby a s akými problémami bojujú. Veľmi dôležité je budovať a posilňovať dôveru. Toto rozhodne nemožno dosiahnuť jednou návštevou. V La Lagune pôsobíme na troch úrovniach a momentálne začíname byť aktívni aj na štvrtej a piatej úrovni, ktorými sú produkt a komunita. Chceme tu pracovať cieleným spôsobom, aby sa celková situácia aj naďalej zlepšovala. Čo sa týka pestovania, všimli sme si, že veľké množstvo rastlín je v zlom stave. To znamená, že prinášajú málo plodov. Pre farmárov a zberačov to znamená, že sa im ich náročná práca sotva vyplatí. Časovo náročný ručný zber kávových plodov je oveľa efektívnejší a ziskovejší, ak ich na kávovníku vyrastie veľa. Tento problém si rozhodne zaslúži našu pozornosť. Niektoré rastliny treba odstrániť, aby sa zaistili dostatočné rozstupy, iné zasa potrebujú prerezať. Agronómovia poskytujú farmárom podporu a rozširujú ich znalosti o správnom spôsobe sadenia, prerezávania rastlín a používania hnojív. Mnoho farmárov stále uvažuje v príliš krátkom časovom horizonte, rastliny sadia príliš blízko pri sebe a neprerezávajú ich. To znamená, že dobrú úrodu budú mať len štyri až päť rokov. Potom množstvo plodov prudko klesne, pretože rastliny si začnú navzájom prekážať a budú mať príliš málo svetla. „Beneficio“: čo sa týka technológií a procesov používaných v „beneficiu“, vidíme tu stále potenciál na zlepšenie. Treba zjednodušiť veľa vecí. Vďaka novo zavedenému internetu je teraz možné zhromažďovať všetky údaje od zúčastnených farmárov a detailne sledovať, ako, kde a koľko kávy sa aktuálne pestuje a aké vysoké sú výnosy. To umožňuje lepšie plánovanie a vyvodzovanie správnych záverov v spolupráci s farmármi. V tomto ohľade sa nám už podarilo dosiahnuť veľký pokrok. Niektorých drobných pestovateľov treba stále presviedčať, aby svoju úrodu odovzdali na spracovanie priamo do „beneficia“ a nespracovávali ju sami. Je to práve kvalita kávy, ktorá pri neodbornom spracovaní na vlastnej farme pestovateľa utrpí zo všetkého najviac, čo má negatívny vplyv na chuť kávy. Všetko závisí od dôvery farmárov, ktorú preto treba získať a udržať. Aby farmári mohli svoju kávu spracovávať v „beneficiu“, musia mať certifikát UTZ. Certifikačný proces je časovo náročný, ale spolu s agronómami sme schopní farmárom ponúknuť cennú podporu priamo na mieste. Naším cieľom je certifikovať do roku 2021 aspoň 300 farmárov. Doteraz ich bolo v rámci projektu certifikovaných 200. UTZ predstavuje prvý krok, my však potrebujeme s naším projektom ísť oveľa ďalej. Preprava: ďalším problémom sú cesty medzi farmami a „beneficiom“. Niektoré sú už opravené, ale mnoho ďalších zostáva v katastrofálnom stave – najmä keď prší. Mnoho drobných pestovateľov nemá vlastné auto, nazbierané plody však treba prepraviť na spracovanie v deň zberu, inak sa začnú kaziť, čo má negatívny vplyv na kvalitu. Spolu s miestnymi potrebujeme vytvoriť lepší, spoľahlivý prepravný systém, aký by si farmári mohli dovoliť. Produkt: v našom sortimente teraz máme vynikajúci kávový produkt. Zatiaľ sa predáva iba v Európe, kávu z La Laguny by však malo byť možné kúpiť aj v Hondurase. Vysokokvalitná káva sa často celá vyvezie do zahraničia a pre miestnych zostane káva nižšej kvality. To by sa diať nemalo. V budúcnosti plánujeme zaradiť do ponuky „vintage“ kávu z La Laguny. Už teraz spolu s miestnymi expertmi experimentujeme s rôznymi technikami spracovania. Chceme tu s miestnymi ľuďmi spracovávať kávu oveľa inovatívnejšie než ktokoľvek iný. Inými slovami, chceme vytvoriť niečo, čo tu ešte nebolo. Nemôžeme ešte veľa prezrádzať, ale je to mimoriadne vzrušujúce a už sa nemôžeme dočkať! Komunita: vďaka našej prítomnosti v La Lagune a nášmu prísľubu dlhodobého partnerstva sa nám už podarilo u mnohých získať dôveru. Pomocou internetu sme zjednodušili veľa vecí. Ďalším cieľom je iniciovať vznik zoskupenia farmárov za účelom posilnenia ich pozície, čo by im umožnilo vystupovať jednotne a oznámiť, čo ich trápi. Zároveň by sme radi posilnili miestnu komunitu a jej vzťah ku káve ako produktu.

Ako vám chutí vaša káva?

Mám rád všetky druhy našej kávy, voľba záleží od dennej doby a mojich potrieb. Ale ten pocit, keď sedím priamo tu v La Lagune, v ruke držím šálku tunajšej kávy a kochám sa pohľadom na kopce husto pokryté bujnou vegetáciou, je jedinečný a neopísateľný.

Čo na vás v La Lagune najviac zapôsobilo?

Po prvé, svieža zeleň všade navôkol. Tá bujnosť je ešte ohromujúcejšia, keď sa namiesto na fotografiách vidí naživo. Obrovský dojem na mňa však urobilo aj úsilie, ktoré sa skrýva za pestovaním kávy, keď treba prekonávať prekážky, ako odľahlosť lokality a ťažký terén v kombinácii s nepriaznivým počasím a prepravnými podmienkami. Čo na mňa však najviac zapôsobilo, sú kontrasty: mnoho ľudí tu má smartfón, ale teplá voda je tu vzácnosťou. Väčšina ľudí má príbuzných v USA, ale prakticky nikto nevie po anglicky. Každopádne musím povedať, že napriek všetkej námahe a problémom, ktoré miestnych obyvateľov trápia, sú to veľmi pozitívni a pohostinní ľudia. Bežní návštevníci prespia v hoteli a podniknú jednodennú exkurziu na projektové stanovisko. My sme prespávali u miestnych a niekoľko dní sme tak mali možnosť si na vlastnej koži vyskúšať jednoduchý životný štýl tunajších ľudí. A dostal som aj príležitosť vyskúšať si riadiť auto na týchto vetrom bičovaných, strmých štrkových cestách a uvedomiť si, aká náročná je preprava kávových plodov. Bol to skutočne silný zážitok!

Rozhovor s Alfredom Riverom, vlastníkom „beneficia“

Čo tento projekt znamená pre vás a vaše „beneficio“?

Všetko! Je veľmi dôležitý. Ste prvá spoločnosť, ktorá sem prišla a rozbehla s nami niečo také. V minulosti sa stroje občas zastavili na celé dni. Práca v „beneficiu“ je teraz oveľa jednoduchšia, pretože máme zavedené presné postupy a používame lepšie spracovateľské stroje. To všetko ľuďom uľahčuje prácu. Mňa osobne veľmi napĺňa vedomie, že prispievam k rozvoju niečoho prínosného pre miestnych ľudí aj pre región a vidím dosiahnutý pokrok.

Čo sa pre vás, zamestnancov „beneficia“ a pestovateľov kávy, zmenilo od začiatku projektu na začiatku roka 2016?

Zmenilo sa toho veľa. Celá infraštruktúra je teraz lepšia. Predtým v „beneficiu“ veľa vecí nefungovalo. Teraz máme opravené niektoré cesty – a to vďaka tomu, že pokrok dosiahnutý v „beneficiu“ nás povzbudil tak, že sme kvôli stavu ciest intervenovali až na úrovni štátnej správy. Najdôležitejšie cesty sú teraz naozaj v lepšom stave. Ale to nie je všetko: La Laguna je dnes značka s vlastným logom, ktorú začína poznať stále viac krajín. Jedného dňa ju možno budú poznať po celom svete. To nás napĺňa nadšením a obrovskou hrdosťou. Dôvera producentov kávy sa zvýšila, čo je pre partnerstvo veľmi dôležité, pretože vďaka nej privezú svoju kávu do „beneficia“. Ďalej je potrebná viera, že veci budú fungovať. Odberateľ, teda pražiareň, má teraz konkrétnu tvár! Normálne káva prechádza toľkými neznámymi rukami, že nevieme, kde náš produkt nakoniec skončí.

Čo do budúcnosti prajete „beneficiu“ a ľuďom z La Laguny?

Dúfam, že káva z La Laguny bude v rovnakom obale a s naším novým logom aj v honduraských obchodoch a že ju budú kupovať aj miestni.

Rozhovor medzi Raphaelom a Alfredom

Raphael: Alfredo, báli ste sa, keď ste sa so mnou viezli autom? Alfredo: Nie, videl som, že dávate na všetko pozor a pri šoférovaní premýšľate, a tiež som vedel, že robíte správne rozhodnutia a kladiete správne otázky. Preto som bol pokojný. Raphael: Ale v jednom momente som si všimol, že ste sa pevne držali kľučky. Čo sa dialo? Alfredo: Zaradili ste nesprávnu rýchlosť a ja som vedel, že sa s nami začne auto poriadne otriasať. Raphael: V „beneficiu“ som si šiel aj párkrát zabehať. Pridáte sa ku mne nabudúce? Alfredo: Samozrejme – ak schytíte vrece zozbieraných plodov na niektorej plantáži, ktoré sme videli, a odnesiete ho do spracovateľského zariadenia ako zberač, rád sa k vám pridám.