Engagement

PROJEKT

ĽUDIA

ĽUDIA Z LA LAGUNY

OBRÁZKY Z KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

Dajme teraz slovo našim protagonistom. Prostredníctvom ich portrétov sa dozviete viac o ich živote s kávou.