Engagement

PROJEKT

ĽUDIA

Pestovanie a zber

Pestovanie

Zásadný vplyv na to, ako sa bude týmto citlivým plodinám dariť, má pôda, teplota a slnečný svit. Pretože environmentálne podmienky ovplyvniť nedokážu, musia pestovatelia kávy zužitkovať svoje schopnosti, ak chcú z rastlín dostať to najlepšie. Na školiacich kurzoch sa dozvedia, v akých rozstupoch sadiť kávovníky, aby mali ideálny priestor a dávku slnečného svitu, ako ich efektívne hnojiť a ako zberať kávu.

Certifikát UTZ

Už 150 našich farmárov vyrába kávu podľa štandardu UTZ. Do roku 2021 by sme radi tento počet zdvojnásobili. V rámci certifikácie UTZ pomáhame farmárom zvýšiť produktivitu a zasadzujeme sa o udržateľné pestovanie kávy. Inými slovami, veľký význam pre nás má rešpekt k ľuďom a životnému prostrediu. Jedným z pestovateľov, ktorí v poslednej dobe začali pestovať kávu certifikovanú podľa UTZ, je Oswaldo. Jeho osobným cieľom je používať účinnejšie techniky zberu a spracovania výpestkov, a tak udržateľne zvyšovať kvalitu svojej kávy. Od získania certifikátu používa farmársky kalendár a dokumenty, v ktorých je uvedené, kedy treba urobiť aké práce.

Hospodárenie na farme

Vedenie kávovníkovej farmy neznamená iba pestovanie. Pestovatelia kávy musia dbať aj na efektívne hospodárenie. Na školiacich kurzoch sa naučia, ako si udržať kontrolu nad príjmami a výdavkami. Obsahom školení sú aj agronomické znalosti, napr. znalosti o správnom hnojení, prerezávaní konárov a spôsobe zberu. V neposlednom rade sa dozvedia, ako mačetou odstraňovať burinu.

Zber

Teoretické znalosti sú dobrá vec, ale ich zavádzanie do praxe je jednoduchšie, ak máme k dispozícii praktickú ukážku. Preto vznikli v spolupráci s niektorými farmármi takzvané vzorové farmy. Na nich sa pestovateľom predvádzajú najlepšie postupy pri pestovaní kávy a metódy, ktoré sa v praxi najlepšie osvedčili. Tak sa teória mení na hmatateľnú realitu, čo farmárom pomáha lepšie si osvojiť získané poznatky. Kopírovanie vítané!

Vzorové farmy

Teoretické znalosti sú dobrá vec, ale ich zavádzanie do praxe je jednoduchšie, ak máme k dispozícii praktickú ukážku. Preto vznikli v spolupráci s niektorými farmármi takzvané vzorové farmy. Na nich sa pestovateľom predvádzajú najlepšie postupy pri pestovaní kávy a metódy, ktoré sa v praxi najlepšie osvedčili. Tak sa teória mení na hmatateľnú realitu, čo farmárom pomáha lepšie si osvojiť získané poznatky. Kopírovanie vítané!