Engagement

PROJEKT

ĽUDIA

LA LAGUNA, HONDURAS

HONDURAS

Väčšina zo 100.000 honduraských pestovateľov kávy vlastní iba malé pozemky a je nútená prepravovať svoje výpestky na spracovanie a predaj na veľké vzdialenosti, čo pre nich znamená vysoké náklady. Pre mnohých z nich je káva jediným zdrojom príjmov. To znamená, že nízka úroda alebo neúroda zapríčinená zmenami klímy môže mať pre ich rodiny katastrofálne následky.

LA LAGUNA

La Laguna je jednou z 27 dedín patriacich pod obec Concepción del Norte, na území ktorej žije asi 10.000 ľudí. V zariadení „beneficio“ nachádzajúcom sa nad dedinou je aj malý vidiecky obchod. Naším cieľom je zaistiť, aby si 300 miestnych drobných pestovateľov mohlo v tomto spracovateľskom závode preprať a usušiť svoju kávu. Táto centralizácia by mala z dlhodobého hľadiska zvýšiť kvalitu kávy a farmárom zaistiť pravidelný a lepší príjem.

ŽIVOT V LA LAGUNE

„Beneficio“ je pre obyvateľov La Laguny a okolitých dedín obľúbeným miestom stretnutí. Schádzajú sa tu, aby prebrali obchodné záležitosti a pozhovárali sa o živote. Pocit spolupatričnosti je tu silný – keď niekto potrebuje pomoc, každý mu ju ponúkne. Pestovatelia kávy žijú vo veľmi jednoduchých podmienkach. Niekoľko domov, základná škola a kostol na námestí – to sú jediné významnejšie budovy v tejto malej dedinke.