Engagement

PROJEKT

ĽUDIA

ÚVOD

Pozadie

Honduras patrí ku krajinám produkujúcim kávu, ktoré sú pre nás najvýznamnejšie – z honduraských plantáží pochádza zhruba jedna pätina našej surovej kávy. Honduras však zároveň patrí k najchudobnejším stredoamerickým krajinám. Narážame tu na celý rad problémov, zároveň však vidíme vysoký potenciál na zlepšenie stavu – napr. čo sa týka kvality kávy, ktorú možno významne zvýšiť vďaka cieleným opatreniam a zdieľaniu odborných znalostí.

PROJEKT

Našich 300 pestovateľov kávy z dedinky La Laguna sú otvorení ľudia, zapálení pre vec. Sú motivovaní dosiahnuť úspech vďaka nášmu spoločnému dlhodobému partnerstvu. V jeho rámci prebieha zavádzanie príslušných opatrení v oblastiach pestovania, zberu, spracovania, prepravy a predaja kávy. Okrem toho investujeme do centrálneho spracovateľského závodu „beneficio“, v ktorom sa bude v budúcnosti spracovávať káva od všetkých týchto pestovateľov. Veríme, že spoločnou prácou dokážeme dosiahnuť veľké zmeny.

VÍZIE

Život drobných pestovateľov je ťažký. Sú najslabším článkom v hodnotovom reťazci kávy – zároveň však jednoznačne tým najdôležitejším. Preto sa zameriavame najmä na priamu podporu farmárov prostredníctvom cielených školiacich kurzov v oblasti pestovania a spracovania kávy, čo vo výsledku umožňuje udržateľnejší spôsob pestovania kávy za súčasného zvyšovania ziskovosti a kvality.