Engagement

PROJEKT

ĽUDIA

SPRACOVANIE

CENTRÁLNE SPRACOVANIE

V minulosti musela väčšina farmárov z La Laguny prepravovať kávu do dve hodiny jazdy vzdialeného mesta San Pedro Sula, kde ju predali sprostredkovateľom. Takáto preprava stojí veľa peňazí a je náročná aj organizačne. Farmári tu navyše môžu predávať kávu iba po troškách. Preto je pre nich veľmi výhodné, keď môžu dopraviť kávovníkové plody na spracovanie do neďalekého zariadenia „beneficio“ v La Lagune.

VÄČŠIE KAPACITY

Po zbere treba spracovať kávové plody čo najskôr, pretože prezreté plody sa môžu začať rýchlo kaziť, čo má negatívny vplyv na chuť kávy. Z toho dôvodu musí mať „beneficio“ dostatočnú kapacitu na odstránenie drene a sušenie zŕn. Pretože záujem prejavilo veľmi veľa farmárov, „beneficio“ v La Lagune čoskoro dosiahlo limit svojej kapacity a nemohlo už ďalej zaistiť náležité spracovanie kávy.

INVESTÍCIE DO STROJOV

V rámci tohto projektu sme zaistili finančné prostriedky na kúpu mechanickej sušičky a ekologicky šetrného zariadenia na odstraňovanie drene. Toto zariadenie účinne odstraňuje dreň, čím sa skracuje tradičný proces premývania v premývacom kanáli. Spotreba vody sa tak zníži až o 80 %. Táto novo zvýšená kapacita umožní väčšiemu počtu farmárov využívať výhody centrálneho spracovateľského závodu a zapojiť sa do programu.
Danilo Trinidad Valle, ktorého všetci volajú Trino, je tým najpovolanejším, koho sa môžeme spýtať na výhody nových strojov.

Trino, 49, pracovník zariadenia „beneficio“

„Nové stroje nám veľmi uľahčili prácu.“

Mám veľké skúsenosti so spracovaním kávy. V„beneficiu“ pracujem 10 rokov – dokonca som ho pomáhal postaviť. Staré stroje boli poruchové, čo nám sťažovalo prácu. Ale s novými strojmi je to iné - všetko je oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. Premývanie kávových zŕn v premývacom kanáli predtým trvalo oveľa dlhšie a spotrebovalo sa pritom oveľa viac vody. Čoskoro začnem pestovať vlastnú kávu, ktorú sem budem voziť na spracovanie.