Engagement

PROJEKT

ĽUDIA

PREPRAVA A PREDAJ

PREPRAVA

Preprava v La Lagune je náročná: kopcovitý terén, málo spevnené ulice a štrkové cesty plné dier spomaľujú prácu a veľmi ju komplikujú. Silné dažde často testujú limity áut, mototaxíkov a koní. V minulosti si farmári zaisťovali prepravu do najbližšieho veľkého mesta sami, čo pre nich bolo náročné logisticky aj finančne. Dnes dovezú kávu do „beneficia“ v La Lagune, kde si ju vývozcovia vyzdvihnú a odvezú ju nákladným autom do mesta San Pedro Sula.

PRIAMA SPOLUPRÁCA

Keď medzi „beneficiou“, pražiarňami a vývozcami existuje priama spolupráca, dodávateľský reťazec je transparentný. To pestovateľom kávy umožňuje reagovať na výkyvy cien a predávať kávu za najlepšie ceny. Priamy kontakt s vývozcami farmárom pomáha aj predfinancovať mzdy pracovníkov a nákup hnojív.

DLHODOBÝ PRÍSTUP

Naše dlhodobé nasadenie nám umožňuje vytvoriť stabilný a transparentný hodnotový a dodávateľský reťazec. Úzka spolupráca pomáha vytvoriť klímu dôvery a istoty pre všetkých zúčastnených, čo uľahčuje plánovanie do budúcnosti. Vďaka tomu môžeme realizovať investície, ktoré sa vyplatia až po dlhšej dobe. V neposlednom rade to zároveň znamená, že o dôležitých otázkach, ako je kvalita kávy, môžeme diskutovať priamo s pestovateľmi.